Het verkopen van een eigen woning is zowel emotioneel als financieel één van de belangrijkste stappen in uw leven. Wij geven u met aandacht voor details en rekening houdend met uw persoonlijke wensen advies over de verkoopstrategie. Hierin is onder andere opgenomen op welke manier de woning het best onder de aandacht van de potentiële kopers kan worden gebracht.

Allereerst geven we een reële indicatie van de te verwachten opbrengst van de woning bij verkoop. Vervolgens stellen we (in overleg) de vraagprijs vast en wordt in onderling overleg uiteindelijk een marketingplan opgesteld waarin bepaald wordt welke middelen er werkelijk ingezet worden om de woning aan de markt te presenteren. Zo kan, afhankelijk uw wensen en ons advies, de woning opgenomen worden in advertenties in dagbladen, online worden gepresenteerd of worden open gesteld tijdens een af te stemmen "open huis".

Van elke woning wordt een fotoreportage gemaakt, die samen met de complete schriftelijke informatie wordt verwerkt in een uitgebreide kleurenbrochure.